Ngói nóc tiểu Gốm Mỹ NT

28.000/viên

  • Model: NT
  • Kích thước: 20 x 10 x 0.9 cm
  • Khối lượng: 0,45 kg/viên
  • Thời gian xuyên nước: ≥ 120 phút
  • Độ hút nước: ≤ 8%
  • Số lượng sử dụng: 5 viên/m2
Danh mục: Từ khóa: