Hỗ Trợ Khách Hàng

Chính Sách Bảo Mật


Ngân Phát luôn coi trọng việc bảo vệ thông tin khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chính sách bảo mật của công ty bao gồm các điều khoản và điều kiện sau đây:

  1. Bảo vệ thông tin khách hàng: Ngân Phát cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Công ty sẽ không tiết lộ, chia sẻ hay bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân hợp lệ: Ngân Phát sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ cho các mục đích hợp lệ như xác nhận đơn hàng, giao hàng, hỗ trợ khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ sau bán hàng. Công ty không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị, quảng cáo hoặc gửi thông tin không cần thiết mà không có sự đồng ý của khách hàng.
  3. Đảm bảo an toàn dữ liệu: Ngân Phát đề cao việc bảo vệ dữ liệu khách hàng và áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn dữ liệu, ngăn ngừa truy cập trái phép, mất mát hoặc lộ thông tin.
  4. Quyền riêng tư: Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trong hồ sơ của Ngân Phát. Khách hàng cũng có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hoặc gửi thông tin không cần thiết.
  5. Tuân thủ pháp luật: Ngân Phát cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu của pháp luật nơi hoạt động, đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng quy định và trách nhiệm đối với khách hàng và cộng đồng.

Chính sách bảo mật của Ngân Phát đồng thời còn được xem xét và cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và yêu cầu của khách hàng.