Ngói lợp vảy cá Gốm Mỹ NVC

19.000/viên

  • Model: NVC
  • Kích thước: 26 X 16 X 1.2 cm
  • Thời gian xuyên nước: ≥ 120 phút
  • Độ hút nước: ≤ 8%
  • Số lượng sử dụng: 65 viên/m2
  • Hãng sản xuất: Gốm Mỹ – Việt Nam
Danh mục: