Keo dán gạch webertai flex

1.225.000/bao

Keo dán gạch webertai flex có ĐỘ ĐÀN HỒI CAO thích hợp cho khu vực chịu RUNG ĐỘNG & TẢI TRỌNG nặng.

Danh mục: