Gạch sỏi lát nền CMC 30×30 DGS – 3055

165.000/m²

• Kích thước: 300 x 300
• Trọng lượng: 17kg/hộp
• Số viên: 11v/hộp
• Chất liệu: Ceramic
• Men: Bóng