Gạch lát nền Takao 80×80 TK58002

343.000/m²

• Kích thước 800×800
• 3v/h~1.92m/h
• Xương bán sứ công nghệ mới
• Độ cứng tương đương đá tự nhiên
• Men nano siêu bóng