Thiết bị nhà bếp

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Daelim 7243

720 x 430 x 230 mm

2.560.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

Bếp điện từ Faster FS-740IR

710x410mm

22.900.000 VNĐ

16.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 7844

780 x 440 x 230 mm

3.120.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

Bếp điện từ Faster Inverter 360

30.800.000 VNĐ

21.560.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 8248

820 x 480 x 230 mm

3.080.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 8645A

860 x 450 x 210 mm

3.120.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

Bếp hai lò từ Faster FS-740I

21.900.000 VNĐ

15.330.000 VNĐ

Bếp từ Faster FS-714G

25.990.000 VNĐ

18.190.000 VNĐ

Bếp từ Faster FS-714GI

22.990.000 VNĐ

16.090.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 7239

720 x 390 x 210 mm

2.450.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 10050

1000 x 500 x 190 mm

2.890.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 8850C

880 x 500 x 230 mm

2.890.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

Bếp từ Faster FS 960TS

88.800.000 VNĐ

62.160.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 8850B

880 x 500 x 230 mm

2.890.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

Bếp từ cao cấp Faster FS 742G

24.990.000 VNĐ

17.490.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 9546C

2.890.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ