Thiết bị nhà bếp

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát inox 304 AMTS 9245-A

920x450x230 mm

1.890.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

Chậu rửa bát Inox 304 AMTS 9848-HR

980x480x260 mm

2.890.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 AMTS 10650

1060x500x260 mm

2.780.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá cao cấp AMTS HD11650

1160 x 500 x 260 mm

15.320.000 VNĐ

13.788.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá cao cấp AMTS HB11650

1160 x 500 x 260 mm

15.320.000 VNĐ

13.788.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá cao cấp AMTS HP8248

820 x 480 x 260 mm

13.950.000 VNĐ

12.555.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá cao cấp AMTS HD8650

860 x 500 x 260 mm

13.950.000 VNĐ

12.555.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá cao cấp AMTS HP8650

860 x 500 x 260 mm

13.950.000 VNĐ

12.555.000 VNĐ

Chậu rửa bát đá cao cấp AMTS HB8650

860 x 500 x 260 mm

13.950.000 VNĐ

12.555.000 VNĐ

Chậu rửa bát AMTS BK 8923

1000 x 500 x 280 mm

9.420.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10047DQ

1000 x 470 x 260 mm

9.050.000 VNĐ

8.145.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10047AM

1000 x 470 x 260 mm

6.500.000 VNĐ

5.850.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10048

1000 x 480 x 230 mm

7.230.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 9648AT

960 x 480 x 260 mm

9.350.000 VNĐ

8.415.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK 8981

920 x 500 x 260 mm

8.830.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK-8921

880 x 450 x 300 mm

9.420.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ