Thiết bị nhà bếp

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G11650 (565.83.741)

1160x500x205 mm

10.080.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G11650 (565.83.241)

1160x500x205 mm

9.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 (565.83.351)

8.580.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 (565.83.751)

860x500x210 mm

8.820.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 (565.83.251)

860x500x210 mm

8.580.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S8650 (565.86.271)

860x500x180 mm

4.740.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S11650 (565.86.281)

1160x500x180 mm

6.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S7848 (567.23.010)

780x480x180 mm

4.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S11848 (567.23.030)

1180x480x180 mm

5.355.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S8745 (567.23.040)

870x450x200 mm

8.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S8749 (567.23.050)

870x490x200 mm

8.020.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Rhimo HS-S7744 – 567.23.020

770x440x200 mm

7.670.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Torino 567.20.030

820 x 500 x 180 mm

4.631.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele 567.20.060

850 x 450 x 180 mm

3.267.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele HS-GS11650(màu xám)

1160D x 500R mm

9.900.000 VNĐ