Thiết bị điện

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 26 x 26 cm

3.120.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 26 x 26 cm

3.260.000 VNĐ

2.930.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 18.65 x 18.8 cm

10.000.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 31.5 x 31.5 cm

6.670.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 31.5 x 31.5 cm

7.340.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-23Z4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 39.5 x 39.5 cm

9.450.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 39.5 x 39.5 cm

10.000.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T

lỗ chờ: 18,6 - 18,8 cm

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-20SL3T

lỗ chờ: 24.7 - 25 cm

1.230.000 VNĐ

1.100.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20RH5T (2 chiều)

lỗ chờ : 24 x 24 cm

1.545.000 VNĐ

1.390.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25RH5T (2 chiều)

lỗ chờ : 29 x 29 cm

1.767.000 VNĐ

1.590.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-30RH5T (2 chiều)

lỗ chờ : 34 x 34 cm

2.211.000 VNĐ

1.990.000 VNĐ

Máy sấy tay TOTO TYC602

14.130.000 VNĐ

Máy sấy tay TOTO DS712U

14.730.000 VNĐ

Máy sấy tay TOTO TYC602P

20.670.000 VNĐ

Máy sấy tay TOTO TYC423WC

18.290.000 VNĐ