Thiết bị điện

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RL7

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 cm

1.910.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RL7

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

1.570.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AL7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 35 x 35

2.170.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AL9

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 cm

1.080.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AL9

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

980.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGK

Kích thước chừa lỗ vuông : 17,0 cm

1.040.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGK

Kích thước chừa lỗ vuông : 12,5 cm

815.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Kích thước chừa lỗ vuông : 16,5 cm

910.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Đường kính chừa lỗ vuông : 12,0 cm

750.000 VNĐ

Quạt hút thông gió chức năng sưởi ấm Panasonic FV-27BV1

Kích thước chừa lỗ vuông : 27 x 27 cm

5.990.000 VNĐ

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Kích thước chừa lỗ vuông : 20 x 20 (cm)

970.000 VNĐ

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15KH5-E

Kích thước chừa lỗ vuông : 17.5 x 17.5 (cm)

835.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-20SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 x 25 (cm)

835.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-25SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 x 30 (cm)

960.000 VNĐ

860.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-30SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 35 x 35 (cm)

1.556.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ