Thiết bị điện

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CD7

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

2.890.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CU7

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

2.800.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-17CU7

Kích thước lỗ vuông trần : 17 cm

2.255.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-20CUT1

Kích thước lỗ vuông trần : 26 cm

825.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AUF1

Kích thước chừa lỗ (cm) : 30 x 30

1.480.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Kích thước chừa lỗ : 16 x 21 cm

1.980.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-20WU4

Kích thước chừa lỗ kính: 23,8 cm

1.190.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-15WU4

Kích thước chừa lỗ kính: 17,7 cm

920.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RG7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 35 x 35

2.020.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RG7

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

1.630.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RG7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 25 x 25

1.430.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-30AU9

Kích thước chừa lỗ (cm) : 35 x 35

1.440.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-25AU9

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

885.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 1 chiều Panasonic FV-20AU9

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

785.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RL6

Kích thước chừa lỗ vuông : 35 cm

2.245.000 VNĐ