Thiết bị điện

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bật tắt đèn ốp trần thông minh SmartHome SH-D6

1.300.000 VNĐ

Bật tắt đèn gắn tường thông minh SmartHome SH-D5

1.490.000 VNĐ

Bật tắt đèn cầu thang thông minh SmartHome SH-D4

1.450.000 VNĐ

Bật tắt đèn gắn trần thông minh SmartHome SH-D2

1.350.000 VNĐ

Bật tắt đèn gắn trần thông minh SmartHome SH-D1

980.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA2

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

4.350.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR2

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

5.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA1

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

5.500.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR1

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

6.850.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CH8

Kích thước lỗ vuông trần : 37.6 cm

9.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CD8

Kích thước lỗ vuông trần : 37.6 cm

8.300.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CH9

Kích thước lỗ vuông trần : 31.2 cm

6.650.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CD9

Kích thước lỗ vuông trần : 31 cm

6.100.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-27CH9

Kích thước lỗ vuông trần : 26 cm

4.550.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CH7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 23 x 23

3.030.000 VNĐ