Quạt thông gió - Hút gió

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-23Z4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 39.5 x 39.5 cm

9.450.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 39.5 x 39.5 cm

10.000.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T

lỗ chờ: 18,6 - 18,8 cm

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-20SL3T

lỗ chờ: 24.7 - 25 cm

1.230.000 VNĐ

1.100.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20RH5T (2 chiều)

lỗ chờ : 24 x 24 cm

1.545.000 VNĐ

1.390.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25RH5T (2 chiều)

lỗ chờ : 29 x 29 cm

1.767.000 VNĐ

1.590.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-30RH5T (2 chiều)

lỗ chờ : 34 x 34 cm

2.211.000 VNĐ

1.990.000 VNĐ