Quạt thông gió - Hút gió

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGK

Kích thước chừa lỗ vuông : 17,0 cm

1.040.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGK

Kích thước chừa lỗ vuông : 12,5 cm

815.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Kích thước chừa lỗ vuông : 16,5 cm

910.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Đường kính chừa lỗ vuông : 12,0 cm

750.000 VNĐ

Quạt hút thông gió chức năng sưởi ấm Panasonic FV-27BV1

Kích thước chừa lỗ vuông : 27 x 27 cm

5.990.000 VNĐ

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Kích thước chừa lỗ vuông : 20 x 20 (cm)

970.000 VNĐ

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15KH5-E

Kích thước chừa lỗ vuông : 17.5 x 17.5 (cm)

835.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-20SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 x 25 (cm)

835.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-25SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 x 30 (cm)

960.000 VNĐ

860.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-30SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 35 x 35 (cm)

1.556.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20SKC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 x 25 (cm)

1.023.000 VNĐ

920.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25SKC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 x 30 (cm)

1.167.000 VNĐ

1.050.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-15SCT

Kích thước chừa lỗ vuông : 20,1 x 20,1 (cm)

812.000 VNĐ

730.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 28.5 - 28.5 (cm)

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 33,7 x 33,7 (cm)

1.089.000 VNĐ

980.000 VNĐ