Quạt thông gió - Hút gió

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGK

Kích thước chừa lỗ vuông : 17,0 cm

1.065.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGK

Kích thước chừa lỗ vuông : 12,5 cm

835.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Kích thước chừa lỗ vuông : 16,5 cm

930.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Đường kính chừa lỗ vuông : 12,0 cm

770.000 VNĐ

Quạt hút thông gió chức năng sưởi ấm Panasonic FV-27BV1

Kích thước chừa lỗ vuông : 27 x 27 cm

5.990.000 VNĐ

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Kích thước chừa lỗ vuông : 20 x 20 (cm)

970.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-20SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 x 25 (cm)

835.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-25SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 x 30 (cm)

960.000 VNĐ

860.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-30SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 35 x 35 (cm)

1.556.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20SKC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 x 25 (cm)

1.023.000 VNĐ

920.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25SKC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 x 30 (cm)

1.167.000 VNĐ

1.050.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-15SCT

Kích thước chừa lỗ vuông : 20,1 x 20,1 (cm)

812.000 VNĐ

730.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 28.5 - 28.5 (cm)

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 33,7 x 33,7 (cm)

1.089.000 VNĐ

980.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 18 x 18 cm

2.390.000 VNĐ

2.150.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 26 x 26 cm

3.120.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 26 x 26 cm

3.260.000 VNĐ

2.930.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 18.65 x 18.8 cm

10.000.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 31.5 x 31.5 cm

6.670.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 31.5 x 31.5 cm

7.340.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ