Quạt hút thông gió Panasonic

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA2

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

4.350.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR2

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

5.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA1

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

5.500.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR1

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

6.850.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CH8

Kích thước lỗ vuông trần : 37.6 cm

9.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CD8

Kích thước lỗ vuông trần : 37.6 cm

8.300.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CH9

Kích thước lỗ vuông trần : 31.2 cm

6.650.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CD9

Kích thước lỗ vuông trần : 31 cm

6.100.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-27CH9

Kích thước lỗ vuông trần : 26 cm

4.550.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CH7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 23 x 23

3.030.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CD7

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

2.890.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CU7

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

2.800.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-17CU7

Kích thước lỗ vuông trần : 17 cm

2.255.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-20CUT1

Kích thước lỗ vuông trần : 26 cm

825.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-25AUF1

Kích thước chừa lỗ (cm) : 30 x 30

1.480.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Kích thước chừa lỗ : 16 x 21 cm

1.980.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-20WU4

Kích thước chừa lỗ kính: 23,8 cm

1.190.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-15WU4

Kích thước chừa lỗ kính: 17,7 cm

920.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-30RG7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 35 x 35

2.020.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RG7

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 cm

1.630.000 VNĐ