Quạt hút thông gió Mitsubishi

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Kích thước chừa lỗ vuông : 20 x 20 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-20SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 x 25 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-25SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 x 30 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-30SH5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 35 x 35 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20SKC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 25 x 25 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25SKC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 30 x 30 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-15SCT

Kích thước chừa lỗ vuông : 20,1 x 20,1 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 28.5 - 28.5 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 33,7 x 33,7 (cm)

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 18 x 18 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 26 x 26 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 26 x 26 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 18.65 x 18.8 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 31.5 x 31.5 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 31.5 x 31.5 cm

Liên hệ

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-23Z4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 39.5 x 39.5 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

Kích thước chừa lỗ vuông: 39.5 x 39.5 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T

lỗ chờ: 18,6 - 18,8 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-20SL3T

lỗ chờ: 24.7 - 25 cm

Liên hệ

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20RH5T (2 chiều)

lỗ chờ : 24 x 24 cm

Liên hệ