Phòng xông hơi ướt Nofer

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng xông hơi Nofer NK-703P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1350 x 900 x 2200 mm

70.875.000 VNĐ

63.787.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer NK-701 (Xông hơi ướt, Massage)

900 x 900 x 2200 mm

52.875.000 VNĐ

47.587.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer JS-822 (Xông hơi ướt)

1450 x 1000 x 2200 mm

73.800.000 VNĐ

66.420.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-323 (Xông hơi ướt, Massage)

1380 x 1050 x 2200 mm

66.375.000 VNĐ

59.737.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-322 (Xông hơi ướt)

1250 x 1000 x 2150 mm

66.375.000 VNĐ

59.738.000 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER PS-201 (Xông hơi ướt, Massage)

950 x 950 x 2150 mm

48.375.000 VNĐ

43.538.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-803ABS (Xông hơi ướt, Massage)

1150 x 900 x 2150 mm

60.300.000 VNĐ

54.270.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern JS-109 (xông hơi ướt, massage, sục khí)

1350x1350x2150 mm

72.880.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-203P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1250 x 1250 x 2150 mm

68.625.000 VNĐ

61.762.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-202P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1050 x 1050 x 2150 mm

55.800.000 VNĐ

50.220.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-809ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

1500 x 1500 x 2150 mm

88.875.000 VNĐ

79.987.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-808ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

1300 x 1300 x 2150 mm

78.750.000 VNĐ

70.875.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-802ABS (Xông hơi ướt, Massage)

1050 x 1050 x 2150 mm

60.750.000 VNĐ

54.675.000 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER VS-801ABS

950 x 950 x 2150 mm

54.000.000 VNĐ

48.600.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer SN-602R (Xông khô, Xông ướt, massage)

1600 x 1200 x 2150 mm

93.825.000 VNĐ

84.442.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer SN-601R (Xông khô, Xông ướt, massage)

1700 x 1200 x 2150 mm

95.625.000 VNĐ

86.062.000 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER VS-809PTV

1500 x 1500 x 2150 mm

100.100.00 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER VS-801 ( ngọc trai )

950 x 950 x 2150 mm

58.300.000 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER VS-801

950 x 950 x 2150 mm

49.280.000 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER VS-802P ( ngọc trai )

1050 x 1050 x 2150 mm

64.900.000 VNĐ