Phòng xông hơi ướt HTR

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng xông hơi ướt HTR HT17

1000 x 750 x 2130 mm

52.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt HTR HT18

1200 x 900 x 2200 mm

61.500.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt HTR HT19

1000 x 900 x 2200 mm

59.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt HTR HT20

1390 x 950 x 2200 mm

63.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt HTR HT21

1400 x 850 x 2150 mm

75.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt HTR HT22

1500 x 1500 x 2150 mm

84.150.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt HTR HT23

1100 x 1100 x 2150 mm

76.800.000 VNĐ