Phòng xông hơi khô

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng xông hơi khô HTR HT11

1600 x 1600 x 2100 mm

56.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HTR HT12

1800 x 1070 x 2000mm giá 52.000.000 VNĐ

52.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HTR HT13

1500 x 1050 x 2000 mm

49.500.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HTR HT14

920 x 920 x 2100 mm

42.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HTR HT15

1220 x 1020 x 2100 mm

49.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HTR HT16

1310 x 1310 x 2100 mm

52.000.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô cá nhân theo yêu cầu Fantiny PXK-CN

Lắp đặt theo yêu cầu

1.350.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô Tập thể theo yêu cầu Fantiny PXK-TT

Lắp đặt theo yêu cầu

900.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-501B

1500 x 630 x 1250 x 1900 mm

40.320.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-501A

1376 x 1540 x 1900 mm

40.320.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-401A

1540 x 1176 x 1900 mm

36.960.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-301A

1400 X 976 X 1900 mm

31.360.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-201A

1100 x 976 x 1900 mm

25.760.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-101A

900 x 876 x 1900 mm

22.400.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2018 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

1600x1180x2100 mm

61.367.000 VNĐ

55.230.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2016 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

1600x1180x2100 mm

60.497.000 VNĐ

54.447.000 VNĐ