Quạt hút thông gió mini

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió ốp vách kính Panasonic FV-15WU4

Kích thước chừa lỗ kính: 17,7 cm

940.000 VNĐ

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1

Đường kính chừa lỗ vuông : 12,0 cm

770.000 VNĐ

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Kích thước chừa lỗ vuông : 20 x 20 (cm)

970.000 VNĐ

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T

lỗ chờ: 18,6 - 18,8 cm

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ