Quạt hút thông gió âm trần

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA2

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

4.350.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR2

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

5.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JA1

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

5.500.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24JR1

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

6.850.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CH8

Kích thước lỗ vuông trần : 37.6 cm

9.000.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-38CD8

Kích thước lỗ vuông trần : 37.6 cm

8.300.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CH9

Kích thước lỗ vuông trần : 31.2 cm

6.650.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-32CD9

Kích thước lỗ vuông trần : 31 cm

6.100.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-27CH9

Kích thước lỗ vuông trần : 26 cm

4.550.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CH7

Kích thước chừa lỗ (cm) : 23 x 23

3.095.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CD7

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

2.950.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-24CU7

Kích thước lỗ vuông trần : 23 cm

2.860.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-17CU7

Kích thước lỗ vuông trần : 17 cm

2.305.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic FV-20CUT1

Kích thước lỗ vuông trần : 26 cm

845.000 VNĐ

Quạt hút thông gió chức năng sưởi ấm Panasonic FV-27BV1

Kích thước chừa lỗ vuông : 27 x 27 cm

5.990.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-15SCT

Kích thước chừa lỗ vuông : 20,1 x 20,1 (cm)

812.000 VNĐ

730.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 28.5 - 28.5 (cm)

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

Kích thước chừa lỗ vuông : 33,7 x 33,7 (cm)

1.089.000 VNĐ

980.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 18 x 18 cm

2.390.000 VNĐ

2.150.000 VNĐ

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5

Kích thước chừa lỗ vuông: 26 x 26 cm

3.120.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ