Phòng xông hơi khô hồng ngoại

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng xông hơi Govern K63-R03

2100x1400x2000 mm

115.650.00 VNĐ

104.085.00 VNĐ

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1005 (Xông khô hồng ngoại)

1550x1100x1900 mm

Please call: 0983.573.166

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1002 (Xông khô hồng ngoại)

1200x1050x1900 mm

Please call: 0983.573.166

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1001 (Xông hơi hồng ngoại)

900x900x1900 mm

Please call: 0983.573.166

Phòng xông hơi khô Brothers BS-04 (Xông hơi bằng đá)

1200x1200x2000 mm

45.050.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô Brothers BS-03 (Xông hơi bằng đá)

2000x1450x2000 mm

67.230.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô Govern K61-R03

1300 x 1300 x 2000 mm

81.865.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô Govern K9-R05

1000 x 1000 x 1980 mm

69.995.000 VNĐ

Phòng xông hơi khô Govern K9-R01

1100 x 1000 x 1980 mm

69.820.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern K 077

1435 x 835 x 2150 mm

87.690.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern K 075

1000 x 1000 x 2150 mm

78.260.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern K 073

1000 x 1000 x 2150 mm

78.880.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern K 072

1450 x 900 x 2150 mm

86.980.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern K 026

1500 x 950 x 2150 mm

76.680.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern K 023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern K 022

1450 x 900 x 2150 mm

78.550.000 VNĐ