Phòng xông hơi đế thấp

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng xông hơi Euroking EU-8045

900 x 900 x 2200 mm

51.185.000 VNĐ

46.065.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer NK-703P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1350 x 900 x 2200 mm

70.875.000 VNĐ

63.787.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer NK-701 (Xông hơi ướt, Massage)

900 x 900 x 2200 mm

52.875.000 VNĐ

47.587.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer JS-822 (Xông hơi ướt)

1450 x 1000 x 2200 mm

73.800.000 VNĐ

66.420.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-323 (Xông hơi ướt, Massage)

1380 x 1050 x 2200 mm

66.375.000 VNĐ

59.737.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-322 (Xông hơi ướt)

1250 x 1000 x 2150 mm

66.375.000 VNĐ

59.738.000 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER PS-201 (Xông hơi ướt, Massage)

950 x 950 x 2150 mm

48.375.000 VNĐ

43.538.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-803ABS (Xông hơi ướt, Massage)

1150 x 900 x 2150 mm

60.300.000 VNĐ

54.270.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-203P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1250 x 1250 x 2150 mm

68.625.000 VNĐ

61.762.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-202P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1050 x 1050 x 2150 mm

55.800.000 VNĐ

50.220.000 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER VS-801ABS

950 x 950 x 2150 mm

54.000.000 VNĐ

48.600.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2004 (Xông hơi ướt, Massage)

1000x1000x2150 mm

37.500.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2001 (Xông hơi ướt, Massage)

1250x920x2100 mm

37.500.000 VNĐ

Phòng xông hơi Appollo AW II-50 (Xông hơi ướt, Massage)

1200x1200x2200 mm

46.900.000 VNĐ

42.200.000 VNĐ

Phòng xông hơi Appollo AW-33S (Xông hơi ướt, Massage)

990x990x2200 mm

41.000.000 VNĐ

36.900.000 VNĐ

Phòng xông hơi Appollo A-8035B (Xông hơi ướt, Massage)

1000x900x2150 mm

79.480.000 VNĐ

71.530.000 VNĐ

Phòng xông hơi Appollo A-8022 (Xông hơi ướt, Massage)

900x900x2180 mm

63.770.000 VNĐ

57.390.000 VNĐ

Phòng xông hơi Appollo A-8021 (Xông hơi ướt, Massage)

1200x800x2180 mm

63.770.000 VNĐ

57.390.000 VNĐ

Phòng xông hơi Appollo A-1280 (Xông hơi ướt, Massage)

1120x920x2230 mm

65.180.000 VNĐ

58.655.000 VNĐ

Phòng xông hơi Appollo A-0883 (Xông ướt, Massage, TiVi)

1450x900x2150 mm

87.920.000 VNĐ

79.125.000 VNĐ