Phòng xông hơi đế Ngọc Trai

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng xông hơi Govern JS-109 (xông hơi ướt, massage, sục khí)

1350x1350x2150 mm

72.880.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-203P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1250 x 1250 x 2150 mm

68.625.000 VNĐ

61.762.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-202P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1050 x 1050 x 2150 mm

55.800.000 VNĐ

50.220.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-809ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

1500 x 1500 x 2150 mm

88.875.000 VNĐ

79.987.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-808ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

1300 x 1300 x 2150 mm

78.750.000 VNĐ

70.875.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-802ABS (Xông hơi ướt, Massage)

1050 x 1050 x 2150 mm

60.750.000 VNĐ

54.675.000 VNĐ

Phòng xông hơi NOFER VS-801ABS

950 x 950 x 2150 mm

54.000.000 VNĐ

48.600.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS 110

1500 x 1500 x 2150 mm

79.590.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS 109P (ngọc trai)

1350 x 1350 x 2150 mm

90.890.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS 103

1050 x 1050 x 2150 mm

55.680.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS 103P

1050 x 1050 x 2150 mm

65.190.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS 101

900 x 900 x 2150 mm

51.760.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS 101P

900 x 900 x 2150 mm

61.630.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS 0907

1350 x 1350 x 2150 mm

96.650.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS 102P ( Ngọc trai )

1000 x 1000 x 2150 mm

63.595.000 VNĐ

Phòng xông hơi ướt Govern JS-102

1000 x 1000 x 2150 mm

51.970.000 VNĐ