Phòng xông hơi đế cao

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

1320 x 1320 x 2200 mm

76.210.000 VNĐ

68.585.000 VNĐ

Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

1500 x 1500 x 2200 mm

85.310.000 VNĐ

76.775.000 VNĐ

Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

1500 x 850 x 2150 mm

62.560.000 VNĐ

56.300.000 VNĐ

Phòng xông hơi Appollo AW-49S (Xông hơi ướt, Massage)

900x900x2100 mm

44.530.000 VNĐ

40.070.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern JS-8158

1800x1100x2150 mm

79.760.000 VNĐ

71.784.000 VNĐ

Phòng xông hơi Govern JS-109 (xông hơi ướt, massage, sục khí)

1350x1350x2150 mm

72.880.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-809ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

1500 x 1500 x 2150 mm

88.875.000 VNĐ

79.987.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-808ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

1300 x 1300 x 2150 mm

78.750.000 VNĐ

70.875.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer VS-802ABS (Xông hơi ướt, Massage)

1050 x 1050 x 2150 mm

60.750.000 VNĐ

54.675.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2017 (Xông hơi ướt, Massage)

900 x 900 x 2100 mm

37.227.000 VNĐ

33.504.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2014 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

1300 x 1300 x 2150 mm

43.465.000 VNĐ

39.115.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2013 (Xông hơi ướt, Massage)

1300 x 1300 x 2150 mm

49.486.000 VNĐ

44.537.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2010 (Xông hơi ướt, Massage)

1200x1200x2100 mm

48.324.000 VNĐ

43.491.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2009 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

1700x900x2150 mm

56.600.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2008 (Xông hơi ướt, Massage)

1500x850x2100 mm

56.117.000 VNĐ

50.505.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2007 (Xông hơi ướt, Massage)

1600x850x2100 mm

43.525.000 VNĐ

39.170.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2006 (Xông hơi ướt, Massage)

1500x1500x2100 mm

53.002.000 VNĐ

47.701.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2005 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

1700 x 850 x 2100 mm

54.245.000 VNĐ

48.820.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2003 (Xông hơi ướt, Massage)

1200x850x2100 mm

45.290.000 VNĐ

40.761.000 VNĐ

Phòng xông hơi Brothers BL-2002 (Xông hơi ướt, Massage)

900x900x2100 mm

38.750.000 VNĐ