Phòng tắm vách kính đế cao

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4441

900 x 900 x 2150 mm

7.612.000 VNĐ

6.850.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4448

800 x 1200 x 2150 mm

7.723.000 VNĐ

6.950.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4449

900 x 1200 x 2150 mm

10.778.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính Caesar SPR101

1980 x 900 x 900 mm

10.205.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHERS BL-3003

900 x 900 x 1950 mm

8.400.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-449KM ( kính màu )

1200 x 900 x 1700 mm

9.150.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-449S ( kính sọc )

1200 x 900 x 1700 mm

9.100.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-448B

1200 x 800 x 1700 mm

6.850.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-448A

1200 x 800 x 1700 mm

6.850.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-441

900 x 900 x 1700 mm

6.700.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-440A

900 x 900 x 1500 mm

6.800.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-440

1000 x 1000 x 1850 mm

6.850.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-440

900 x 900 x 1700 mm

6.000.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Nofer LV-25P ( ngọc trai )

1050 x 1050 x 2020 mm

12.750.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính GOVERN LV93P ( ngọc trai )

1200 x 900 x 1980 mm

16.950.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính GOVERN LV93

1200 x 900 x 1980 mm

12.800.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính GOVERN LV91P ( ngọc trai )

1050 x 1050 x 2020 mm

13.800.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính GOVERN LV90P ( ngọc trai )

920 x 920 x 2020 mm

13.500.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8126P ( ngọc trai )

1200 x 900 x 1980 mm

14.800.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8126

1200 x 800 x 1980 mm

10.800.000 VNĐ