Chậu rửa mặt lavabo liền tủ

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa lavabo liền tủ CAESAR LF5024

600 x 500 x 210 mm

2.021.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo liền tủ CAESAR LF5026

800 x 500 x 210 mm

2.392.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo liền tủ CAESAR LF5028

1000 x 500 x 210 mm

3.231.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo liền tủ CAESAR LF5030

650 x 500 x 180 mm

2.392.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo liền tủ CAESAR LF5032

750 x 500 x 180 mm

2.929.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo liền tủ CAESAR LF5036

750 x 500 x 180 mm

2.612.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo liền tủ CAESAR LF5038 (Chưa có vòi, tủ)

550 x 600 x 135 mm

3.176.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5304

660 x 520 x 200 mm

2.365.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5306

800 x 525 x 200 mm

3.327.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5312

900 x 525 x 220 mm

4.867.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5314

1000 x 570 x 205 mm

7.441.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5316

760 x 500 x 190 mm

4.881.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5318

760 x 500 x 190 mm

4.881.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5324

1200 x 530 x 210 mm

8.195.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5338+EH335V (Không gồm vòi)

495 x 415 x 350 mm

5.058.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5306+EH180V (Không gồm vòi)

760 × 340 × 600 mm

7.401.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5256 + EH445V + FB001A

450x470x450 mm

5.157.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5304+EH165V (Không gồm vòi)

610 × 340 × 600 mm

5.999.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5032+EH675V (Không có vòi)

730 × 480 × 350 mm

6.763.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5030+EH665V (Không gồm vòi)

630 × 480 × 350 mm

5.825.000 VNĐ