Chậu rửa bát liền khối

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 81 (liền khối)

860x450x210 mm

2.220.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 80 (liền khối )

800 x 430 x 210 mm

2.070.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 84 (liền khối )

820x470x240 mm

3.380.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 85

470x410x240 mm

2.320.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 86 (liền khối )

590x450x240 mm

2.330.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 87 (liền khối )

590x530x240 mm

2.570.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S50 Premium (inox 201)

500 x 420 x 210 (mm)

1.200.000 VNĐ

1.080.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S50 Premium (inox 304)

500 x 420 x 210 (mm)

1.400.000 VNĐ

1.260.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S80 Premium (inox 201)

800 x 440 x 210 (mm)

1.734.000 VNĐ

1.560.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S80 Premium (Inox 304)

800 x 440 x 220 (mm)

2.023.000 VNĐ

1.820.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S78 Premium (Inox 201)

780 x 430 x 210 (mm)

1.312.000 VNĐ

1.180.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S78 Premium (inox 304)

780 x 430 x 220 (mm)

1.623.000 VNĐ

1.460.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S82 Premium (inox 304)

820 x 440 x 220 (mm)

2.089.000 VNĐ

1.880.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S82 Premium (inox 201)

820 x 440 x 210 (mm)

1.789.000 VNĐ

1.610.000 VNĐ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S105 Premium (Inox 304)

1050 x 440 x 220 (mm)

2.260.000 VNĐ

1.960.000 VNĐ