Chậu rửa bát Gorlde 1 hố

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Gorlde GD-019 (inox 304)

430 x 430 x 230 mm

1.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-020 (inox 304)

550 x 440 x 230 mm

1.200.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-017 (inox 304)

510 x 450 x 230 mm

1.240.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0289 (inox 304)

800 x 430 x 230 mm

1.450.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-018 (inox 304)

500 x 550 x 230 mm

1.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0290 (inox 304)

780 x 440 x 230 mm

1.290.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0292 (inox 304)

730 x 480 x 230 mm

2.230.000 VNĐ

1.750.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0293 (inox 304)

780 x 410 x 230 mm

1.260.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0288 (inox 304)

1000 x 450 x 230 mm

1.680.000 VNĐ

1.520.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde G10 (Inox 304)

760 x 540 x 250 mm

5.440.000 VNĐ

4.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-922 (Inox 304)

730 x 480 x 230 mm

1.840.000 VNĐ

1.650.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-025 (inox 304)

800 x 500 x 230 mm

1.920.000 VNĐ

1.575.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-010 (inox 304)

350 x 400 x 210 mm

930.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD011 không bàn (inox 304)

400 x 450 x 230 mm

1.080.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-027 (inox 304)

710 x 450 x 230 mm

1.630.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-945 (inox 304)

830 x 480 x 230 mm

1.960.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1hố vuông Gorlde G8 (Inox 304)

500 x 450 x 230 mm

4.450.000 VNĐ

3.640.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Gorlde GD-022 (inox 304)

340 x 340 x 150 mm

1.130.000 VNĐ

1.010.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Gorlde GD-918 (inox 304)

600 x 450 x 230 mm

1.630.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-919 (inox 304)

470 x 470 x 230 mm

1.890.000 VNĐ

1.680.000 VNĐ