Chậu rửa bát Daelim 1 hố

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Daelim 6045S

600 x 450 x 260 mm

5.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 4343

415 x 415 x 190 mm

1.890.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 4035

400 x 350 x 190 mm

1.670.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 4140

410 x 400 x 210 mm

1.780.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 4540A

450 x 400 x 260 mm

3.200.000 VNĐ

3.560.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 4238

420 x 380 x 200 mm

1.100.000 VNĐ

1.230.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 4835

480 x 350 x 200 mm

1.340.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 4837

475 x 365 x 200 mm

1.390.000 VNĐ

1.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 5043

500 x 430 x 210 mm

1.450.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 5238

515 x 375 x 200 mm

1.450.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 5642

555 x 415 x 210 mm

1.450.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát Dealim 5743

570 x 430 x 225 mm

1.450.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 6045

600 x 450 x 230 mm

2.170.000 VNĐ

1.950.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 6243

680 x 450 x 220 mm

1.560.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 6845B

680 x 450 x 220 mm

2.070.000 VNĐ

1.850.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 6845A

680 x 450 x 230

1.670.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim KM-7245

720 x 450 x 230 mm

2.230.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 7545

750 x 450 x 230

2.120.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Daelim 7848B

780 x 480 x 230

3.200.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hàn Quốc Daelim 8050

800 x 500 x 230

3.950.000 VNĐ

3.750.000 VNĐ