Bồn tắm Spa cao cấp

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bồn tắm xây massage Caesar MT7180C

1800 x 1200 x 550 mm

54.205.000 VNĐ

Bồn tắm Massage INAX MSBV – 1800N

1810 x 1070 x 605 mm

168.000.000 VNĐ

Bồn tắm Massage INAX MSBV-1700B

1695 x 980 x 645 mm

170.310.000 VNĐ

Bồn tắm massage Govern SPA 8810-1 ( Có sục khí )

1850x1850x650 mm

105.860.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-010 ( Có sục khí )

4500x2200x1400 mm

303.750.00 VNĐ

273.375.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-009 ( Có sục khí )

1730x1730x800 mm

120.375.00 VNĐ

108.337.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-008 ( Có sục khí, Tivi LCD )

5700x2200x1420 mm

443.250.00 VNĐ

398.925.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-007 ( Có sục khí, Tivi LCD )

2070x2070x920 mm

208.125.00 VNĐ

187.312.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-005 ( Có sục khí, Tivi LCD )

2600x2000x920 mm

181.650.00 VNĐ

163.485.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-003 ( Có sục khí, Tivi LCD )

2080x2080x920 mm

172.125.00 VNĐ

154.912.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-001 ( Có sục khí )

1800x1600x920 mm

133.875.00 VNĐ

120.487.00 VNĐ

Bồn tắm massage Govern SPA 9006

2100 x 1800 x 850 mm

183.960.00 VNĐ

Bồn tắm massage Govern SPA 8803

2000 x 2000 x 1000 mm

186.290.00 VNĐ

Bồn tắm massage Govern SPA 9005

2120 x 2120 x 900 mm

191.980.00 VNĐ