Bồn tắm massage Ngọc Trai

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bồn tắm Nofer NR-23P (đế ngọc trai)

1700x800x700 mm

46.125.000 VNĐ

41.512.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5522 (có sục khí)

1500x1500x600 mm

42.525.000 VNĐ

38.272.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5505P (sục khí, đế ngọc trai)

1500x1500x580 mm

49.500.000 VNĐ

44.550.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5503P (sục khí, đế ngọc trai)

1300x1300x580 mm

44.550.000 VNĐ

40.095.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5502PR (sục khí, đế ngọc trai)

1700x830x580 mm

48.375.000 VNĐ

43.573.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5502PL (có sục khí, đế ngọc trai)

1700x830x580 mm

48.375.000 VNĐ

43.573.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5501PR (có sục khí, đế ngọc trai)

1500x830x580 mm

43.875.000 VNĐ

39.487.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5501PL (đế ngọc trai, sục khí)

1500x830x580 mm

43.875.000 VNĐ

39.487.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer VR-106P (có sục khí, đế ngọc trai)

1450x1450x720 mm

46.462.000 VNĐ

41.815.000 VNĐ

Bồn tắm massage Govern JS-8092 ( Có sục khí )

1700x810x600 mm

38.990.000 VNĐ

Bồn tắm massage Govern JS-0743 ( Có sục khí )

1200x1200x580 mm

41.580.000 VNĐ

Bồn tắm massage Govern JS-8119P ( Ngọc trai )

1350x1350x680 mm

50.990.000 VNĐ

Bồn tắm massage Govern JS-8079P ( Ngọc trai )

1500x1500x650 mm

56.590.000 VNĐ

Bồn tắm massage Govern JS-8094P ( Ngọc trai )

1500x810x660 mm

42.980.000 VNĐ

Bồn tắm massage Govern JS-8112P ( Ngọc trai )

1600x800x700 mm

42.650.000 VNĐ

38.380.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-010 ( Có sục khí )

4500x2200x1400 mm

303.750.00 VNĐ

273.375.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-009 ( Có sục khí )

1730x1730x800 mm

120.375.00 VNĐ

108.337.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-008 ( Có sục khí, Tivi LCD )

5700x2200x1420 mm

443.250.00 VNĐ

398.925.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-007 ( Có sục khí, Tivi LCD )

2070x2070x920 mm

208.125.00 VNĐ

187.312.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-006 ( Có sục khí, Tivi LCD )

2100x2100x920 mm

219.850.00 VNĐ