Bồn cầu 1 khối INAX xả gạt

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN

400 x 778 x 655 mm

8.940.000 VNĐ

8.050.000 VNĐ

Bồn cầu Inax 1 khối AC-991VRN

380 x 755 x 636 mm

8.250.000 VNĐ

Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN

400 x 805 x 555 mm

11.520.000 VNĐ

10.370.000 VNĐ

Bồn cầu Inax 1 khối AC-1135VN

475 x 809 x 615 mm

14.910.000 VNĐ

10.440.000 VNĐ

Bồn cầu Inax 1 khối AC-4005VN

518 x 780 x 618 mm

18.830.000 VNĐ

13.280.000 VNĐ

Bồn cầu Inax AC-991R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

380 x 755 x 636 mm

9.060.000 VNĐ

Bồn cầu Inax AC-1017R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

400 x 805 x 555 mm

11.820.000 VNĐ

8.870.000 VNĐ

Bồn cầu Inax AC-4005+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

518 x 780 x 618 mm

17.640.000 VNĐ

13.230.000 VNĐ