Bộ tủ chậu SENLI series K (Sứ)

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bộ tủ chậu SENLI K900C

900 x 480 mm

9.890.000 VNĐ

8.400.000 VNĐ

Bộ tủ chậu SENLI K850

850 x 480 mm

10.480.000 VNĐ

8.900.000 VNĐ

Bộ tủ chậu SENLI K800C

800 x 490 mm

9.300.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Bộ tủ chậu SENLI K700D

700 x 510 mm

10.000.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

Bộ tủ chậu SENLI K1350A

1350 x 510 mm

11.800.000 VNĐ

10.100.000 VNĐ

Bộ tủ chậu SENLI K1000D

1000 x 460 mm

10.000.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ