Phòng xông hơi

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng xông hơi Euroking EU-8045

900 x 900 x 2200 mm

51.185.000 VNĐ

46.065.000 VNĐ

Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

1320 x 1320 x 2200 mm

76.210.000 VNĐ

68.585.000 VNĐ

Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

1500 x 1500 x 2200 mm

85.310.000 VNĐ

76.775.000 VNĐ

Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

1500 x 850 x 2150 mm

62.560.000 VNĐ

56.300.000 VNĐ

Đèn phòng xông hơi chống nổ loại tròn

300.000 VNĐ

Đèn phòng xông hơi chống nổ SB-020

300.000 VNĐ

Hộp lá gỗ sơn bóng chịu nước, chân có vít inox

550.000 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt – ẩm phòng xông hơi

300.000 VNĐ

Đồng hồ cát trong phòng xông hơi

250.000 VNĐ

Bộ xô gáo gỗ dùng cho phòng xông hơi

500.000 VNĐ

Hộp đá xông hơi khô

500.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer NK-703P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

1350 x 900 x 2200 mm

70.875.000 VNĐ

63.787.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer NK-701 (Xông hơi ướt, Massage)

900 x 900 x 2200 mm

52.875.000 VNĐ

47.587.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer JS-822 (Xông hơi ướt)

1450 x 1000 x 2200 mm

73.800.000 VNĐ

66.420.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-323 (Xông hơi ướt, Massage)

1380 x 1050 x 2200 mm

66.375.000 VNĐ

59.737.000 VNĐ

Phòng xông hơi Nofer PS-322 (Xông hơi ướt)

1250 x 1000 x 2150 mm

66.375.000 VNĐ

59.738.000 VNĐ