Máy xông hơi

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Máy xông ướt Steam Helo HTP-60

Công suất: 6 KW

12.850.000 VNĐ

Máy xông ướt Steam Helo HTP-90

Công suất: 9 KW

14.280.000 VNĐ

Máy xông ướt Steam Helo HTP-120

Công suất: 12 KW

21.700.000 VNĐ

Máy xông ướt Steam Helo HTP-150

Công suất: 15 KW

24.500.000 VNĐ

Thảo dược xông hơi hương bạc hà

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

100.000 VNĐ

Thảo dược xông hơi hương kinh giới

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

100.000 VNĐ

Thảo dược xông hơi hương sả

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

100.000 VNĐ

Thảo dược xông hơi hương gừng

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

100.000 VNĐ

Thảo dược xông hơi hương chanh

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

100.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Steam Generator 6KW

Công suất : 6.0 KW

6.500.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Steam Generator 9 KW

Công suất : 9.0 KW

7.500.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Sunbow SB-60 (6kw)

Công suất : 6 kw

6.600.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Sunbow SB-90 (9kw)

Công suất : 9 kw

8.000.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Sunbow SCA-60 (6kw)

Công suất : 6.0 KW

6.500.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Sunbow SCA-90 (9kw)

Công suất : 9.0 KW

8.000.000 VNĐ