Máy xông hơi ướt

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Máy xông ướt Steam Helo HTP-60

Công suất: 6 KW

12.850.000 VNĐ

Máy xông ướt Steam Helo HTP-90

Công suất: 9 KW

17.280.000 VNĐ

14.280.000 VNĐ

Máy xông ướt Steam Helo HTP-120

Công suất: 12 KW

21.700.000 VNĐ

Máy xông ướt Steam Helo HTP-150

Công suất: 15 KW

24.500.000 VNĐ

Thảo dược xông hơi hương bạc hà

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

Liên hệ

Thảo dược xông hơi hương kinh giới

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

Liên hệ

Thảo dược xông hơi hương sả

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

Liên hệ

Thảo dược xông hơi hương gừng

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

Liên hệ

Thảo dược xông hơi hương chanh

1 hộp gồm 4 gói nhỏ - cho 4 lần sử dụng

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Steam Generator 6KW

Công suất : 6.0 KW

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Steam Generator 9 KW

Công suất : 9.0 KW

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Sunbow SB-60 (6kw)

Công suất : 6 kw

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Sunbow SB-90 (9kw)

Công suất : 9 kw

Liên hệ

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–360HS (màu hồng)

phù hợp : 02 m3 - 03 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–360HS (màu trắng)

phù hợp : 02 m3 - 03 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–360HS (màu đen)

phù hợp : 02 m3 - 03 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–440HS (màu hồng)

phù hợp : 2,5 m3 - 3,5 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–440HS (màu trắng)

phù hợp : 2,5 m3 - 3,5 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–440HS (màu đen)

phù hợp : 2,5 m3 - 3,5 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–560HS (màu hồng)

phù hợp : 3,5 m3 - 5,5 m3

Liên hệ