Máy xông hơi ướt Harvia

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Máy xông hơi ướt Harvia HGX90

Công suất : 9.0 KW - Thể tích phòng phù hợp : 03 - 17 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Harvia HGX60

Công suất : 6.0 KW - Thể tích phòng phù hợp : 02 - 11 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Harvia HGX45

Công suất : 4.5 KW - Thể tích phòng phù hợp : 02 - 7 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Harvia HGS11

Công suất : 10.8 KW - Thể tích phòng phù hợp : 06 - 21 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Harvia HGS90M

Công suất : 9.0 KW - Thể tích phòng phù hợp : 06 - 17 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M

Công suất : 5.7 - KW Thể tích phòng phù hợp : 02 - 11 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Harvia HGS45M

Công suất : 4.5 KW - Thể tích phòng phù hợp : 02 - 7 m3

Liên hệ