Máy xông hơi khô

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Máy xông hơi khô Sunbow SCA-60 (6kw)

Công suất : 6.0 KW

6.500.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Sunbow SCA-90 (9kw)

Công suất : 9.0 KW

8.000.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Homesteam MA 900 HSK

Thể tích phòng : 9 - 10 m3

10.640.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Homesteam MA 800 HSK

Thể tích phòng : 6,5 - 7,5 m3

9.520.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

Thể tích phòng : 5 - 7 m3

8.400.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

Thể tích phòng : 4 - 5 m3

7.280.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

Thể tích phòng : 3 - 4 m3

5.040.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Amazon TP-120 (12.0 kw)

Thể tích phòng : 15 - 18 m3

16.100.000 VNĐ

13.685.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Amazon TP-90 (9.0 kw)

Thể tích phòng : 10 - 12 m3

8.050.000 VNĐ

6.840.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Amazon TP-60 (6.0 kw)

Thể tích phòng phù hợp : 06 - 07 m3

7.360.000 VNĐ

6.255.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Harvia BX90

Thể tích phòng phù hợp : 10 - 14 m3

35.500.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Harvia BX60

Thể tích phòng phù hợp : 5 - 8 m3

31.500.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Harvia BC90E

Thể tích phòng phù hợp : 8 - 14 m3

23.500.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Harvia BC60E

Thể tích phòng phù hợp : 5 - 8 m3

22.500.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Harvia BC90

Thể tích phòng phù hợp : 8 - 14 m3

14.000.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Harvia BC60

Thể tích phù hợp : 5 - 8 m3

11.500.000 VNĐ