Máy xông hơi Coasts

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Máy xông hơi ướt COASTS KSA30 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 3.0 KW

15.640.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA30 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 3.0 KW

14.990.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA40 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 4.0 KW

16.560.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA40 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 4.0 KW

15.870.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA50 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 5.0 KW

17.020.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA50 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 5.0 KW

16.330.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA60 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 6.0 KW

17.480.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA60 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 6.0 KW

16.100.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA70 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 7.0 KW

18.860.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA70 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 7.0 KW

18.170.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 8.0 KW

19.090.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 8.0 KW

18.400.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 9.0 KW

19.320.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 9.0 KW

18.630.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 10.5 KW

19.780.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 10.5 KW

19.550.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 12 KW

21.160.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 12 KW

22.450.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất : 15 KW

23.690.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150 (Điều khiển điện tử)

Công suất : 15 KW

22.540.000 VNĐ