Máy xông hơi Amazon

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Máy xông hơi khô Amazon TP-120 (12.0 kw)

Thể tích phòng : 15 - 18 m3

16.100.000 VNĐ

13.685.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Amazon TP-90 (9.0 kw)

Thể tích phòng : 10 - 12 m3

8.050.000 VNĐ

6.840.000 VNĐ

Máy xông hơi khô Amazon TP-60 (6.0 kw)

Thể tích phòng phù hợp : 06 - 07 m3

7.360.000 VNĐ

6.255.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120 (12.0 kw-van xả cơ)

Thể tích phòng : 15 - 18 m3

16.100.000 VNĐ

13.685.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105(10.5 kw-van xả cơ)

Thể tích phòng : 12 - 15 m3

11.500.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90 (9.0 kw-van xả cơ)

Thể tích phòng : 10 - 12 m3

8.740.000 VNĐ

7.425.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60 (6.0 kw-van xả cơ)

Thể tích phòng phù hợp : 06 - 07 m3

8.050.000 VNĐ

6.830.000 VNĐ

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw-Van xả cơ)

Thể tích phòng phù hợp : 04 - 05 m3

7.700.000 VNĐ

6.580.000 VNĐ