Máy sấy-rửa bát

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Máy rửa bát Giovani G-DWF361D

22.800.000 VNĐ

Máy rửa bát Giovani G-DWF361S

19.800.000 VNĐ

Máy rửa bát Kucy KDW-12

15.900.000 VNĐ

13.900.000 VNĐ

Máy rửa bát Faster FS-401F

19.800.000 VNĐ

17.800.000 VNĐ

Máy rửa bát Faster FSBW 6441S

596 x 580 x 820 mm

24.900.000 VNĐ

17.430.000 VNĐ

Máy rửa bát Faster FS 402F

596 x 580 x 820 mm

22.850.000 VNĐ

20.565.000 VNĐ

Máy rửa bát AMICA ZIM689E

81.5- 88.4cm x 59.8cm x 55 cm

17.800.000 VNĐ

Máy rửa bát AMICA ZWM668IED

17.500.000 VNĐ

Máy rửa bát AMICA ZWM628EID

84.5cm x 59.8cm x 60 cm

16.500.000 VNĐ

Máy rửa bát AMICA ZZM647E

81,5 x 59,8 x57 cm

21.000.000 VNĐ

Máy rửa bát AMICA ZWA649I

850 x 598 x 570 mm

16.100.000 VNĐ

Máy rửa bát BOSCH SMS46GI05E

(815-845) x 600 x 600 mm

22.500.000 VNĐ

Máy rửa bát BOSCH SMS25AI02E

(815-845) x 600 x 600 mm

19.800.000 VNĐ

Máy rửa bát BOSCH SMS25AW02E

(815-845) x 600 x 600 mm

18.500.000 VNĐ

Máy rửa bát BOSCH SMS46II04E

(815-845) x 600 x 600 mm

23.990.000 VNĐ

Máy rửa bát BOSCH SMS25AI03E

(815-845) x 600 x 600 mm

19.800.000 VNĐ

Máy rửa bát BOSCH SMS46MW00E

(815-845) x 600 x 600 mm

Liên hệ

Máy rửa bát BOSCH SMS46AW01E

(815-845) x 600 x 600 mm

Liên hệ

Máy rửa bát BOSCH SMS46KW01E

(815-845) x 600 x 600 mm

Liên hệ

Máy rửa bát BOSCH SMV46MX03E

815 x 598x 550 mm

Liên hệ