Chậu rửa mặt lavabo INAX

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa treo tường đa năng INAX S-17V (Màu trắng)

440 x 400 x 290 mm

1.580.000 VNĐ

Chậu rửa treo tường INAX L-280V (Màu trắng)

400 x 322 x 150 mm

360.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Chậu rửa treo tường Inax L-282V (Màu trắng)

400 x 410 x 180 mm

450.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Chậu rửa treo tường Inax L-283V (Màu trắng)

429 x 390 x 162 mm

390.000 VNĐ

Chậu rửa chân dài Inax L-284V (Màu trắng)

495 x 425 mm

560.000 VNĐ

440.000 VNĐ

Chậu rửa chân lửng Inax L-285V (màu trắng)

497 x 426 mm

590.000 VNĐ

Chậu rửa chân lửng Inax L-288V (màu trắng)

570 x 452 mm

910.000 VNĐ

Chậu rửa chân dài Inax L-282V+L-284VD (Màu trắng)

400 x 410 x 825 mm

930.000 VNĐ

Chậu rửa chân lửng Inax L-284V+L-284VC (Màu trắng)

495 x 425 x 522 mm

1.040.000 VNĐ

Chậu rửa chân dài Inax L-284V+L-284VD (Màu trắng)

495 x 425 x 825 mm

1.040.000 VNĐ

Chậu rửa chân lửng Inax L-285V+L-288VC (Màu trắng)

497 x 426 x 810 mm

1.180.000 VNĐ

Chậu rửa chân dài Inax L-285V+L-288VD (Màu trắng)

497 x 426 x 770 mm

1.180.000 VNĐ

Chậu rửa chân lửng Inax L-288V+L-288VC (Màu trắng)

570 x 452 x 810 mm

1.460.000 VNĐ

Chậu rửa chân dài Inax L-288V+L-288VD (Màu trắng)

570 x 452 x 810 mm

1.460.000 VNĐ

Chậu rửa chân lửng Inax L-297V+L-297VC (màu trắng)

620 x 420 x 810 mm

1.715.000 VNĐ

Chậu rửa chân lửng Inax L-298V+L-298VC (Màu trắng)

615 x 453 x 498 mm

2.345.000 VNĐ