Chậu rửa mặt lavabo INAX

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa đặt bàn Inax AL-632V

2.732.000 VNĐ

Chậu rửa treo tường đa năng INAX S-17V (Màu trắng)

440 x 400 x 290 mm

Liên hệ

Chậu rửa treo tường INAX L-280V (Màu trắng)

400 x 322 x 150 mm

Liên hệ

Chậu rửa treo tường Inax L-282V (Màu trắng)

400 x 410 x 180 mm

Liên hệ

Chậu rửa treo tường Inax L-283V (Màu trắng)

429 x 390 x 162 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân dài Inax L-284V (Màu trắng)

495 x 425 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân lửng Inax L-285V (màu trắng)

497 x 426 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân lửng Inax L-288V (màu trắng)

570 x 452 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân dài Inax L-282V+L-284VD (Màu trắng)

400 x 410 x 825 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân lửng Inax L-284V+L-284VC (Màu trắng)

495 x 425 x 522 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân dài Inax L-284V+L-284VD (Màu trắng)

495 x 425 x 825 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân lửng Inax L-285V+L-288VC (Màu trắng)

497 x 426 x 810 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân dài Inax L-285V+L-288VD (Màu trắng)

497 x 426 x 770 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân lửng Inax L-288V+L-288VC (Màu trắng)

570 x 452 x 810 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân dài Inax L-288V+L-288VD (Màu trắng)

570 x 452 x 810 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân lửng Inax L-297V+L-297VC (màu trắng)

620 x 420 x 810 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân lửng Inax L-298V+L-298VC (Màu trắng)

615 x 453 x 498 mm

Liên hệ

Chậu rửa chân dài Inax L-298V+L-298VD (Màu trắng)

615 x 453 x 776 mm

Liên hệ

Chậu rửa âm bàn INAX AL-2094V (Chống khuẩn, màu trắng)

580 x 515 x 190 mm

Liên hệ

Chậu rửa âm bàn INAX L-2293V (Màu trắng)

535 x 415 x 210 mm

Liên hệ