Chậu rửa mặt lavabo Caesar

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu giặt Caesar SS558AP (Bộ xả P – BF558P)

530 x 435 x 710 mm

3.121.000 VNĐ

Chậu giặt Caesar SS558AS (Bộ xả S – BF558AS)

530 x 435 x 655 mm

3.121.000 VNĐ

Chậu rửa mắt y tế Caesar L2006

530x425mm

789.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar L5215

420 ×420 ×160 mm

1.182.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar LF5232

375 x 375 x 145 mm

1.237.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar L5222

460 x 460 x 185 mm

1.485.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar LF5256

400 x 400 x 130 mm

1.774.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar LF5252

400 x 400 x 160 mm

1.980.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar LF5236

505 x 480 x 175 mm

2.585.000 VNĐ

Chậu rửa đặt bàn Caesar LF5254

500 x 400 x 130 mm

2.145.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar LF5258

460 x 460 x 185 mm

1.980.000 VNĐ

Chậu rửa đặt bàn Caesar L5239

500 x 250 x 130 mm

1.815.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar L5248

390 x 610 x 180 mm

1.314.000 VNĐ

1.182.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar LF5016

450 x 450 x 165 mm

1.540.000 VNĐ

Chậu rửa Caesar LF5017

480x605x180 mm

2.420.000 VNĐ

Chậu rửa mặt Caesar LF-5253

500 x 450 x 145 mm

2.172.000 VNĐ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5224

600 x 500 x 215 mm

1.705.000 VNĐ

Chậu rửa đặt âm bàn Caesar L5115

455 x 385 x 175 mm

756.000 VNĐ

Chậu rửa đặt âm bàn Caesar L5018S (1 lỗ)

525 x 450 x 215 mm

770.000 VNĐ

Chậu rửa đặt âm bàn Caesar L5018D (3 lỗ)

525 x 450 x 215 mm

770.000 VNĐ