Chậu rửa bát

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Gorlde GD-5012 (inox 304)

780 x 440 x 230 mm

1.810.000 VNĐ

1.690.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde B-210 (inox 304)

800 x 460 x 230 mm

1.660.000 VNĐ

1.590.000 VNĐ

Chậu rửa bát hộp vuông Gorlde G3.2 (Inox 304)

830 x 450 x 250 mm

6.300.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-945 (inox 304)

830 x 480 x 230 mm

1.960.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1hố vuông Gorlde G8 (Inox 304)

500 x 450 x 230 mm

4.450.000 VNĐ

3.640.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Gorlde GD-022 (inox 304)

340 x 340 x 150 mm

1.130.000 VNĐ

1.010.000 VNĐ

Chậu rửa bát 1 hố Gorlde GD-918 (inox 304)

600 x 450 x 230 mm

1.630.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde 2 hố GD-5307 liền khối

82 x 43 x 23cm

1.890.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-919 (inox 304)

470 x 470 x 230 mm

1.890.000 VNĐ

1.680.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0291(inox 304)

600 x 450 x 230 mm

1.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5803 (2hố, liền khối )

120 x 50 x 23 cm

3.340.000 VNĐ

2.910.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-039 (inox 304)

710 x 450 x 230 mm

2.380.000 VNĐ

2.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-037 (inox 304)

500 x 500 x 230 mm

1.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-925 (inox 304)

690 x 420 x 230 mm

1.960.000 VNĐ

Chậu rửa bát Gorlde GD-953 (inox 304)

1200 x 480 x 230 mm

3.300.000 VNĐ

2.960.000 VNĐ