Chậu rửa bát Tân Á Rossi

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 31 (inox 201)

445x360x180 mm

390.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 24 (inox 201)

800x470x180 mm

630.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 23 (inox 201)

730x405x180 mm

630.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 22 (inox 201)

800x440x180 mm

640.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 21 (inox 201)

695x385x180 mm

570.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 20 (inox 201)

1005 x500x180 mm

920.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 12 (inox 201)

710x460x180 mm

950.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 11 (inox 201)

810x470x180 mm

970.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 10 (inox 201)

990x510x180 mm

1.120.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 06 (inox 201)

1.000.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RA 03 (inox 201)

1005x470x180 mm

900.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 81 (liền khối)

860x450x210 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 80 (liền khối )

800 x 430 x 210 mm

2.070.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RE-62

710 x 460 x 220 mm

1.240.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi RE-63

1005 x 465 x 220 mm

1.300.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi xuất khẩu RE-91

780 x 420 x 215 mm

1.550.000 VNĐ

Chậu rửa bát Tân Á Rossi xuất khẩu RE-93

918 x 438 x 230 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 84 (liền khối )

820x470x240 mm

3.380.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 85

470x410x240 mm

2.320.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 86 (liền khối )

590x450x240 mm

2.330.000 VNĐ