Chậu rửa bát Sơn Hà

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH1H447

447x364x170 mm

412.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà S79

750x400x170 mm

656.000 VNĐ

656.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH1HB795

795x416x150 mm

623.000 VNĐ

560.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH2H680

680x410x185 mm

1.012.000 VNĐ

910.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà S76

740x415x190 mm

1.156.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH2H800

796x466x180 mm

1.089.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H860

856x426x180 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH3H865

865x420x200 mm

1.178.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH3HB890

895x420x205 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH2HB945

945x420x205 mm

11.178.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà S100

980 x 415 x 190 mm

1.450.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH3H1000

1000x500x185 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH2H1B1200

1200x500x200 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S50 Premium (inox 201)

500 x 420 x 210 (mm)

Liên hệ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S50 Premium (inox 304)

500 x 420 x 210 (mm)

Liên hệ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S80 Premium (inox 201)

800 x 440 x 210 (mm)

Liên hệ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S80 Premium (Inox 304)

800 x 440 x 220 (mm)

Liên hệ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S78 Premium (Inox 201)

780 x 430 x 210 (mm)

Liên hệ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S78 Premium (inox 304)

780 x 430 x 220 (mm)

Liên hệ

Chậu rửa bát liền khối Sơn Hà S82 Premium (inox 304)

820 x 440 x 220 (mm)

Liên hệ