Chậu rửa bát Picenza

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Picenza TB13 (inox 304)

800x420x200 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát Picenza TB12 (inox 304)

1050x460x200 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát Picenza TB11 (inox 304)

1000x460x200 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát Picenza TB10 (inox 304)

890x460x200 mm

1.107.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza TB9 (inox 304)

790x460x200 mm

1.180.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza TB7 (inox 304)

1070x470x200 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát Picenza TB 6 (Inox 304)

700x400x200 mm

1.740.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza TB5 (inox 304)

900x470x200 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát Picenza TB4 (inox 304)

800x440x200 mm

870.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza TB3 (inox 304)

1100x480x200 mm

1.190.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza TB1 (inox 304)

800x400x200 mm

1.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát nhập khẩu Picenza PZ-7643 (inox 304)

763x410x220 mm

1.487.000 VNĐ

Chậu rửa bát nhập khẩu Picenza PZ-8043 (inox 304)

810x430x220 mm

1.521.000 VNĐ

Chậu rửa bát nhập khẩu Picenza PZ-7643B (inox 304)

763x410x220 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát nhập khẩu Picenza PZ-8043B (inox 304)

800x430x220 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát nhập khẩu Picenza PZ-8343 (inox 304)

830x430x220 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát nhập khẩu Picenza PZ-8346 (inox 304)

838x461x220 mm

1.487.000 VNĐ

Chậu rửa bát nhập khẩu Picenza PZ-8348 (inox 304)

830x480x220 mm

1.627.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza DH1 (inox 201)

795x415x190 mm

950.000 VNĐ

Chậu rửa bát Picenza DH4 (inox 201)

800x415x190 mm

800.000 VNĐ