Chậu rửa bát Mirolin

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Inox 304 Mirolin MT1200-2B1D/R

1200 x 500 x 240 mm

9.265.000 VNĐ

8.150.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Mirolin MT1200-2B1D/L

1200 x 500 x 200 mm

5.970.000 VNĐ

5.250.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Mirolin MT1000-2B

1000 x 500 x 180 mm

5.520.000 VNĐ

4.850.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Mirolin MT860-2B

860 x 500 x 180 mm

5.175.000 VNĐ

4.550.000 VNĐ

Chậu rửa bát Inox 304 Mirolin MT860-1B1D/L

860 x 500 x 190 mm

5.020.000 VNĐ

4.410.000 VNĐ

Chậu rửa bát inox 304 Mirolin MT820-1B1D/R

820 x 470 x 190 mm

4.490.000 VNĐ

3.950.000 VNĐ